sabkuab

Hero image

Hmoob kuab tshuaj Sab kuab Tea

Zoo sab hauv - Cus sab nrauv!

Tea “Sabkuab” yog peb hmoob ib hauv tshuaj ntsuab, poj nriav cia - yawm rhawv tseg los tau ntau tiam neej, hauv tshuaj ntsuab Tea “Sabkuab” muaj 12, 24, 36 hom tsuaj ntsuab, thiab kho tau ntau tus mob zoo: Mob ncauj plab, Mob nyhuv - mob nyhuv laus, hlauv nyhuv, Mob plab kem, Mob plab zis - cem zis, Mob duav, Mob sawv raum, Mob raum muaj pob zeb, Mob laug - mob leeg mob hlwb los yog mob "Relief for sciatica", Mob "kis lis vas" thiab ntau tus mob tshwm sim nyob rau hauv sim neej.

“Sabkuab” vam thiab cia siab hais tias txhua leej txhua tus, thaum tau siv tus tshuaj "Sabkuab" tea no lawm yuav pab koj muaj lub dag lub zog khov kho, cus plaws, caum cuag koj txoj kev npau suav, nrhiav tau txoj kev muaj yeej raus li koj siab ntshaw.

Txiaj ntsim los ntawm tea Sab kuab tshuaj

Cus plaws, rog, dag zog khov kho – koj yuav nrauj tseg ncua tus mob ntawm koj lub nrog cev tom qab 6 week siv hmoob sab kuab tshuaj ntsuab.

* WARNING: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!.

Tom qab siv 2 week Tom qab siv 4 week Tom qab siv 6 week
Hnov sib ib ce Hnov ib ce xoob Tus mob ntaug zog (Nyob ntawm tus mob loj, mob me)
Qhov mob ntsuj ntsuav nws sib lawm Ntsej muag tshiab tuaj Hnov muaj dag zog rov tuaj
Tsis ntsib kev cov nyom los ntawm kuab tshuaj Nrauj ncua qhov uas koj hnov mob quj qawv Koj hnov thiab ntseeg tau tias tus mob zoo tu qab hlo